Rule 1 - R1 Train BCAAs Tăng Hiệu Suất Phục Hồi Cơ Bắp 30 Servings

850.000₫
 • 7 g Fermented BCAAs
 • 2.5g Fermented L-Glutamine
 • 1.5g Citrulline Malate
 • 500mg bột dừa
 • Taurine, coconut water & electrolytes hỗ trợ hydrat hoá
 • Sản xuất và đóng gói tại nhà máy đạt chuẩn NSF GMP ở Hoa Kỳ

Hiệu suất, hydrat hóa và phục hồi!

Nếu tập luyện của bạn kết thúc trước khi bạn muốn, có lẽ đã đến lúc bạn nên xem lại các chất bổ sung trong tập luyện. Công thức R1 Train cung cấp BCAA và citrulline malate để cung cấp năng lượng và sức bền cơ bắp. L-Glutamine để hỗ trợ phục hồi và taurine, nước dừa và chất điện giải để thêm hydrat hóa. 

 • Không chất kích thích năng lượng
 • Không chất phụ gia 
 • Không Creatine
 • Không có thêm đường

R1 TRAIN BCAAS Tốt Hơn

 • 7 g Fermented BCAAs 
 • 2.5g Fermented L-Glutamine 
 • 1.5g Citrulline Malate
 • 500mg bột dừa 
 • Taurine, coconut water & electrolytes hỗ trợ hydrat hoá
 • Sản xuất và đóng gói tại nhà máy đạt chuẩn NSF GMP ở Hoa Kỳ

Câu hỏi thông thường

 1. KHI NÀO LÀ THỜI GIAN TỐT NHẤT ĐỂ SỬ DỤNG R1 TRAIN BCAAS? Trong và sau khi tập luyện. R1 Train BCAAs không chứa các thành phần kích thích, điều này lý tưởng cho những người luyện tập vào ban đêm.
 2. R1 TRAIN BCAA KHÁC VỚI R1 PRE TRAIN? R1 Pre Train là dùng trước khi tập luyện. R1 Train BCAA là sản phẩm bổ sung amino hydrat hóa dùng trong hoặc sau tập luyện. R1 Pre Train chứa các thành phần tạo năng lượng như caffeine đa nguồn, beta alanine, betaine và citrulline. R1 Train không có chất kích thích năng lượng nhưng cung cấp BCAA, glutamine, glycerol, chất điện giải và vitamin C chống oxy hóa.
 3. TÔI CÓ THỂ KẾT HỢP R1 TRAIN BCAAs VÀ R1 PRE TRAIN KHÔNG? 2 sản phẩm này được thiết kế để dùng với nhau. Sử dụng R1 Pre Train trước khi tập luyện và với R1 Train trong hoặc sau khi tập luyện.
icon icon icon